Project information

Project information
Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic

Investor logo
Project Identification
GA17-15405S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Cílem tohoto projektu je spojit pokročilé teoretické a experimentální postupy a vyvinout nové přístupy k modelování fázových diagramů v závislosti na velikosti částic a rozšířit jejich současné omezené možnosti na složitější nanomateriály, jako jsou ternární systémy a systémy s intermetalickými fázemi. V projektu spojujeme semiempirickou metodu CALPHAD s ab initio výpočty povrchových napětí k předpovědi fázových diagramů vybraných nanoslitin a ověříme výsledky vzájemným porovnáním s experimentálními daty získanými ze syntetických a charakterizačních studií nanočástic s řízeným složením a velikostí. Náš nový teoretický přístup dále rozvineme pro modelování povrchového napětí složitých fází v ternárních systémech. Budeme studovat několik kovových soustav (binární Ni-Sn, ternární Ni-Sn-Sb a binární Bi-X (X = Sb, Sn, In)), které byly vybrány z nízkoteplotní oblasti pod 550 °C, kde difuze je dostatečně pomalá na to, aby zabránila růstu a sintrování nanočástic. To umožní pozorovat velikostně závislé jevy, jako je deprese bodu tání.
Cíle projektu Cílem je spojit metodu CALPHAD s ab initio výpočty pro modelování fázových diagramů v závislosti na velikosti částic pro komplexní soustavy, syntetizovat a experimentálně charakterizovat nanočástice slitin s řízeným složením a velikostí, porovnat a ověřit vypočtené a naměřené fázové diagramy.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info