Informace o projektu

Informace o projektu
Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-15405S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Cílem tohoto projektu je spojit pokročilé teoretické a experimentální postupy a vyvinout nové přístupy k modelování fázových diagramů v závislosti na velikosti částic a rozšířit jejich současné omezené možnosti na složitější nanomateriály, jako jsou ternární systémy a systémy s intermetalickými fázemi. V projektu spojujeme semiempirickou metodu CALPHAD s ab initio výpočty povrchových napětí k předpovědi fázových diagramů vybraných nanoslitin a ověříme výsledky vzájemným porovnáním s experimentálními daty získanými ze syntetických a charakterizačních studií nanočástic s řízeným složením a velikostí. Náš nový teoretický přístup dále rozvineme pro modelování povrchového napětí složitých fází v ternárních systémech. Budeme studovat několik kovových soustav (binární Ni-Sn, ternární Ni-Sn-Sb a binární Bi-X (X = Sb, Sn, In)), které byly vybrány z nízkoteplotní oblasti pod 550 °C, kde difuze je dostatečně pomalá na to, aby zabránila růstu a sintrování nanočástic. To umožní pozorovat velikostně závislé jevy, jako je deprese bodu tání.
Cíle projektu Cílem je spojit metodu CALPHAD s ab initio výpočty pro modelování fázových diagramů v závislosti na velikosti částic pro komplexní soustavy, syntetizovat a experimentálně charakterizovat nanočástice slitin s řízeným složením a velikostí, porovnat a ověřit vypočtené a naměřené fázové diagramy.

Publikace

Počet publikací: 24


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info