Informace o projektu
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci

Hlavním cílem předloženého projektu je podpořit rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů (pedagogicko-psychologických, didaktických, diagnostických atd.) potřebných pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou (Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, RVP PV) se zaměřením na podporu, rozvoj a hlubší prohloubení jejich znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické a přírodovědné pregramotnosti, (chápáno v širším pojetí jako podpora a rozvoj v oblasti přírodních věd i technologií) u dětí předškolního věku.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info