Project information

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990) (EKOTEPLAN)

Investor logo
Project Identification
GA17-06915S
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague

Projekt mapuje a interpretuje ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování mezi roky 1965 a 1990. Na základě analýzy dobových zdrojů (zejména institucionálních interních dokumentů, odborných článků, studií, plánů a realizací) a na základě rozhovorů s pamětníky (urbanisty a územními plánovači) budou představeny k přírodě šetrné tendence a odhaleny dobové bariéry a benefity profesního ekologicky šetrného chování. Téma bude nakonec zasazeno do širšího kontextu rostoucího environmentalismu a evropského plánování prostoru od 60. do konce 80. let. Výsledky budou představeny zejména domácímu odborníkům a mezinárodnímu odbornému publiku.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info