Informace o projektu

Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování (1965-1990) (EKOTEPLAN)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-06915S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
Odpovědná osoba doc. Ing. arch. Irena Fialová
Odpovědná osoba Kateřina Čechová MSc.Arch

Projekt mapuje a interpretuje ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování mezi roky 1965 a 1990. Na základě analýzy dobových zdrojů (zejména institucionálních interních dokumentů, odborných článků, studií, plánů a realizací) a na základě rozhovorů s pamětníky (urbanisty a územními plánovači) budou představeny k přírodě šetrné tendence a odhaleny dobové bariéry a benefity profesního ekologicky šetrného chování. Téma bude nakonec zasazeno do širšího kontextu rostoucího environmentalismu a evropského plánování prostoru od 60. do konce 80. let. Výsledky budou představeny zejména domácímu odborníkům a mezinárodnímu odbornému publiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info