Project information
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část IV.

Dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený k hudebním dějinám Brna a Moravy se řadí k zásadním prioritám odborného zájmu pracovníků Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Součástí projektu je jak široké spektrum dějin hudebního života dané lokality, ale také zájem o hudební osobnosti a instituce s regionem spojené. Výzkum v podobě dílčích sond bude i nadále připravován (a následně publikován) v úzké vazbě ke vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Samostatnou částí projektu bude stále také příprava a realizace další množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí. Projekt metodologicky navazuje na předchozí části věnované stejné odborné problematice.

Publications

Total number of publications: 154


Previous 1 2 3 4 5 6 7 16 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info