Project information

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování (SVPPEV)

Investor logo
Project Identification
304011C840
Project Period
2/2018 - 1/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Projekt vytvoří podmínky pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů učitelství Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. Bude vytvořen, testován a realizován Společný vzdělávací program exkurzního vyučování v přeshraničním regionu Hodonína, Břeclavi, Skalice, Senice a Trnavy. Soustavná spolupráce partnerských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů občanské výchovy, občanské náuky, základů společenských věd a výuky těchto předmětů v regionálním školství ČR a SR přispěje k překonávání sociálních a kulturních bariér mezi příhraničními oblastmi. Projekt má dvě cílové skupiny – studenty v prezenčním i celoživotním vzdělávání a učitele. Výstupy projektu budou využitelné i pro veřejnost v oblasti kultury a cestovního ruchu v regionu.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info