Project information
Kardiovaskulární systém napříč obory - od molekulární diagnostiky po klinická vyšetření (KADIMOKLIN)

Project Identification
MUNI/A/1157/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na studium kardiovaskulárního systému s důrazem na stávající i nové diagnostické přístupy, a to od molekulární úrovně až po klinické vyšetřování. Propojuje tak experimentální výzkumné aktivity Fyziologického ústavu LF MU s řešením některých klinických problémů.
Na projektu bude participovat 12 studentů doktorského studia a 16 studentů magisterského studia Všeobecného lékařství (z toho 7 studentů programu P-PooL). Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá dlouhodobě a navrhovaný projekt představuje pokračování osmi projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2017. V rámci spoluprací se na řešení dané problematiky podílí také Biochemický ústav a Ústav patologické fyziologie LF MU.

Publications

Total number of publications: 52


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info