Project information

Nové postupy při analýze osteologického materiálu humánního a archeozoologického původu

Project Identification
MUNI/A/1268/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Implementací nových postupů (digitalizace, mikroskopická analýza stop, příprava a zpracování histologických výbrusů tvrdých živočišných a lidských tkání) při terénním i laboratorním zpracování osteologického materiálu se prohlubují poznatky studia evoluce člověka a jeho biologických, kulturních i ekonomicko-subsistenčních adaptací v kontextu ekosystémů pleistocénu a holocénu. Cílem projektu je zapojení studentů do vybraných terénních výzkumů s cílem navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti při terénní praxi a následného laboratorního zpracování antropologického a archeozoologického materiálu (lidská manipulace a další tafonomické vlivy ovlivňující nálezovou situací, anatomické a taxonomické určení, dokumentace epigenetických a patologických znaků). Společně se zapojením studentů do interdisciplinárních týmů je cílem projektu maximalizace možnosti prezentace dosažených studentských výsledků na tuzemských i mezinárodních konferencích, včetně jejich publikací v odborných časopisech a monografiích.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info