Informace o projektu

Nové postupy při analýze osteologického materiálu humánního a archeozoologického původu

Kód projektu
MUNI/A/1268/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Implementací nových postupů (digitalizace, mikroskopická analýza stop, příprava a zpracování histologických výbrusů tvrdých živočišných a lidských tkání) při terénním i laboratorním zpracování osteologického materiálu se prohlubují poznatky studia evoluce člověka a jeho biologických, kulturních i ekonomicko-subsistenčních adaptací v kontextu ekosystémů pleistocénu a holocénu. Cílem projektu je zapojení studentů do vybraných terénních výzkumů s cílem navýšit jejich odborné dovednosti a zkušenosti při terénní praxi a následného laboratorního zpracování antropologického a archeozoologického materiálu (lidská manipulace a další tafonomické vlivy ovlivňující nálezovou situací, anatomické a taxonomické určení, dokumentace epigenetických a patologických znaků). Společně se zapojením studentů do interdisciplinárních týmů je cílem projektu maximalizace možnosti prezentace dosažených studentských výsledků na tuzemských i mezinárodních konferencích, včetně jejich publikací v odborných časopisech a monografiích.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info