Project information

Obhájce v trestním řízení

Project Identification
MUNI/FR/0858/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Povinně volitelný předmět je zaměřen na trestní právo z pohledu obhajoby v trestním řízení, a to z hlediska obecných otázek (práva a povinnosti obhájce, vztah obhájce-klient atd.) i jednotlivých stádií (přípravné řízení, hlavní líčení, atd.). Předmět rozvíjí nejenom teoretické znalosti studentů, ale vede i k promítnutí znalostí v praktických cvičeních (např. v podobě sepisů podání jako je stížnost, odvolání atd.), a k rozvíjení potřebných specifických komunikačních a analytických dovedností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info