Informace o projektu

Obhájce v trestním řízení

Kód projektu
MUNI/FR/0858/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Povinně volitelný předmět je zaměřen na trestní právo z pohledu obhajoby v trestním řízení, a to z hlediska obecných otázek (práva a povinnosti obhájce, vztah obhájce-klient atd.) i jednotlivých stádií (přípravné řízení, hlavní líčení, atd.). Předmět rozvíjí nejenom teoretické znalosti studentů, ale vede i k promítnutí znalostí v praktických cvičeních (např. v podobě sepisů podání jako je stížnost, odvolání atd.), a k rozvíjení potřebných specifických komunikačních a analytických dovedností.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info