Project information
Efekt buněčné tuhosti a mikroprostředí jako prediktor odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku

Investor logo
Project Identification
GA18-03978S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Projekt představuje krok k personalizované medicíně při léčbě karcinomů hlavy a krku (HNSCC). Zaměříme se na vyhodnocení vlivu mikroprostředí nádoru při chemoterapii. Budou sledovány specifické účinky buněk nádorového stromatu (naivních/vystavených cisplatině) na chování nádorových buněk. FaDu (primární nádor) a Detroit 562 (metastatické) buňky budou společně kultivovány s primárními buněčnými liniemi odvozenými z nádorové tkáně jednotlivých pacientů. Budou posuzovány účinky ko-kultivace na chemorezistenci, morfologii, výskyt polyploidních nádorových buněk, invazivitu, schopnost tvořit kolonie, citlivost vůči apoptóze a migrační kapacitu modelových FaDu a Detroit 562. Buňky nádorového stromatu budou vyhodnoceny jako podporující/nepodporující růst a agresivitu nádoru. U obou skupin budou analyzovány rozdíly v tuhosti buněk (mikroskopie atomárních sil) a změny v genové expresi, které mohou být zodpovědné za podporu růstu nádoru.
Cíle: Bude hodnocena reakce HNSCC buněčných linií na kokultivaci s buňkami stromatu nádorových tkání HNSCC pacientů. Pacientské buňky stromatu budou rozděleny do kategorií nádor-podporující/nepodporující a budou charakterizovány. Bude též hodnocen vztah s HNSCC prognózou a odolností k cisplatině.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info