Informace o projektu

Efekt buněčné tuhosti a mikroprostředí jako prediktor odpovědi na léčbu karcinomů hlavy a krku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA18-03978S
Období řešení
1/2018 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno
Fakultní nemocnice v Motole

Projekt představuje krok k personalizované medicíně při léčbě karcinomů hlavy a krku (HNSCC). Zaměříme se na vyhodnocení vlivu mikroprostředí nádoru při chemoterapii. Budou sledovány specifické účinky buněk nádorového stromatu (naivních/vystavených cisplatině) na chování nádorových buněk. FaDu (primární nádor) a Detroit 562 (metastatické) buňky budou společně kultivovány s primárními buněčnými liniemi odvozenými z nádorové tkáně jednotlivých pacientů. Budou posuzovány účinky ko-kultivace na chemorezistenci, morfologii, výskyt polyploidních nádorových buněk, invazivitu, schopnost tvořit kolonie, citlivost vůči apoptóze a migrační kapacitu modelových FaDu a Detroit 562. Buňky nádorového stromatu budou vyhodnoceny jako podporující/nepodporující růst a agresivitu nádoru. U obou skupin budou analyzovány rozdíly v tuhosti buněk (mikroskopie atomárních sil) a změny v genové expresi, které mohou být zodpovědné za podporu růstu nádoru.
Cíle: Bude hodnocena reakce HNSCC buněčných linií na kokultivaci s buňkami stromatu nádorových tkání HNSCC pacientů. Pacientské buňky stromatu budou rozděleny do kategorií nádor-podporující/nepodporující a budou charakterizovány. Bude též hodnocen vztah s HNSCC prognózou a odolností k cisplatině.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info