Project information

Vývojové tendence trestní politiky II (Trestní politika II)

Project Identification
MUNI/A/1142/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1348/2015 s názvem Vývojové tendence trestní politiky. V intencích uvedeného projektu byla řešena problematika trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob v propojení s procesními aspekty jejich trestního postihu. Na podkladě dílčích výstupů tohoto projektu přitom bylo zjištěno, že zkoumané otázky trestněprávní teorie i praxe výrazně přesahují rámec českého právního prostředí. Cílem nyní předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav, jakož i zkušeností orgánů činných v trestním řízení na české trestní právo hmotné a procesní, a to nejen na jeho ovlivnění ze strany právně bližších států evropského kontinentu, nýbrž i na vliv stále více pronikajících prvků z právních řádů zemí common law.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info