Informace o projektu

Vývojové tendence trestní politiky II (Trestní politika II)

Kód projektu
MUNI/A/1142/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Návrh tohoto projektu specifického výzkumu navazuje na letošní projekt MUNI/A/1348/2015 s názvem Vývojové tendence trestní politiky. V intencích uvedeného projektu byla řešena problematika trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob v propojení s procesními aspekty jejich trestního postihu. Na podkladě dílčích výstupů tohoto projektu přitom bylo zjištěno, že zkoumané otázky trestněprávní teorie i praxe výrazně přesahují rámec českého právního prostředí. Cílem nyní předkládaného projektu je tudíž zaměřit se na působení zahraničních právních úprav, jakož i zkušeností orgánů činných v trestním řízení na české trestní právo hmotné a procesní, a to nejen na jeho ovlivnění ze strany právně bližších států evropského kontinentu, nýbrž i na vliv stále více pronikajících prvků z právních řádů zemí common law.

Publikace

Počet publikací: 30


Předchozí 1 2 3 Další