Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018 (Databáze 2018)

Project Identification
MUNI/A/0980/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je zajistit relevantní, aktuální a využitelné elektronické informační zdroje (databáze a obdobné zdroje) pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty) a pro vědecko-pedagogickou činnost dalších pracovníků fakulty, a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty.