Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018 (Databáze 2018)

Primárním cílem projektu je zajistit relevantní, aktuální a využitelné elektronické informační zdroje (databáze a obdobné zdroje) pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty) a pro vědecko-pedagogickou činnost dalších pracovníků fakulty, a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info