Informace o projektu

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2018 (Databáze 2018)

Kód projektu
MUNI/A/0980/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Primárním cílem projektu je zajistit relevantní, aktuální a využitelné elektronické informační zdroje (databáze a obdobné zdroje) pro školitele disertačních prací a vedoucích diplomových prací (a jejich studenty) a pro vědecko-pedagogickou činnost dalších pracovníků fakulty, a to podle jednotlivých oborů a ve spolupráci s příslušnými garanty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info