Informace o projektu

Informace o projektu
Současné environmentální výzvy: cesty k překonávání rozkolu mezi přírodou a společností

Kód projektu
MUNI/A/0957/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt slouží jako platforma pro podporu badatelské činnosti doktorských studentů a studentek na Katedře environmentálních studii (KES), jejich spolupráce a pěstování inter- a trans-disciplinárního přístupu ke studiu environmentálních a souvisejících společenských fenoménů a problémů. Projekt je rozdělen do třech modulů v rámci kterých by primárně měla probíhat spolupráce řešitelů/ek. Tato však bude doplněna o diskuse a konzultace jak vrámci celého projektového týmu na badatelských seminářích, tak konzultace s oborným garantem a garantkou projektu. Výsledky projektu budou prezentovány formou odborných článků publikovaných v kvalitních odborných časopisech, příspěvky na vědeckých konferencích a fórechm i popularizovány prostřednictvím článků a veřejných přednášek.

Publikace

Počet publikací: 22


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info