Project information

Project information
Využití pokročilých magneticko-rezonančních technik k objasnění patofyziologie a zlepšení diagnostiky a praktického managementu degenerativní komprese krční míchy

Project Identification
NV18-04-00159
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Olomouc
University Hospital Brno-Bohunice

Degenerativní cervikální myelopatie (DCM) je způsobena kompresí krční míchy stenózou krčního míšního kanálu. Relativní odolnost míšní tkáně k mechanické kompresi však může vést k nemyelopatické degenerativní kompresi krční míchy (NMDCCC). Rutinní MR techniky jsou schopny detekovat kompresi míchy, ale nejsou schopny spolehlivě odlišit nemyelopatickou kompresi a symptomatickou myelopatii. Pokročilé MR techniky, jako magneticko-rezonanční spektroskopie (MRS) a difúzí vážená MR (dMRI), představují nový nástroj pro zhodnocení subtilních změn mikrostruktury a biochemického složení míšní tkáně. Současně jsou však tyto techniky vzhledem k velikosti míchy a jejímu uložení v míšním kanálu technicky velmi náročné. Využití pokročilého 3T MR scanneru spolu s novými MR technikami u kohorty 50 zdravých dobrovolníků, 50 NMDCCC a 50 DCM pacientů zvýší citlivost MR v časné detekci kompresivních změn míšní tkáně a pomůže najít citlivé MR markery, které odliší DCM a NMDCCC. Korelace MR nálezů s tíží míšní komprese a klinické disability pomůže určit jejich relevanci při plánování chirurgické dekomprese.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info