Informace o projektu
Využití pokročilých magneticko-rezonančních technik k objasnění patofyziologie a zlepšení diagnostiky a praktického managementu degenerativní komprese krční míchy

Kód projektu
NV18-04-00159
Období řešení
5/2018 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Brno

Degenerativní cervikální myelopatie (DCM) je způsobena kompresí krční míchy stenózou krčního míšního kanálu. Relativní odolnost míšní tkáně k mechanické kompresi však může vést k nemyelopatické degenerativní kompresi krční míchy (NMDCCC). Rutinní MR techniky jsou schopny detekovat kompresi míchy, ale nejsou schopny spolehlivě odlišit nemyelopatickou kompresi a symptomatickou myelopatii. Pokročilé MR techniky, jako magneticko-rezonanční spektroskopie (MRS) a difúzí vážená MR (dMRI), představují nový nástroj pro zhodnocení subtilních změn mikrostruktury a biochemického složení míšní tkáně. Současně jsou však tyto techniky vzhledem k velikosti míchy a jejímu uložení v míšním kanálu technicky velmi náročné. Využití pokročilého 3T MR scanneru spolu s novými MR technikami u kohorty 50 zdravých dobrovolníků, 50 NMDCCC a 50 DCM pacientů zvýší citlivost MR v časné detekci kompresivních změn míšní tkáně a pomůže najít citlivé MR markery, které odliší DCM a NMDCCC. Korelace MR nálezů s tíží míšní komprese a klinické disability pomůže určit jejich relevanci při plánování chirurgické dekomprese.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info