Project information

Project information
Integrative studies of molecular mechanisms of mammalian epitranscriptome

Investor logo
Project Identification
LTC18052
Project Period
6/2018 - 9/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je studium mechanismů a funkce chemických modifikacích mRNA pomocí integrativního přístupu využívajícího kombinaci chemických, molekulárně biologických, genetických a výpočetních studií prostřednictvím propojení několika evropských pracovišť s danými expertízami. Projekt je zaměřen na metodický vývoj metod pro detekci a kvantifikaci modifikací RNA, na objasnění mechanismů adenosinových modifikací a prozkoumání potenciální synergie mezi deaminací a metylací adenosinů. Studované téma je úzce v souladu s akcí COST CA16120 zaměřeného na vytvoření evropské sítě výzkumných pracovišť se specializací v Epitranskriptomice, což prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny znalostí zefektivní získávání poznatků v tomto mladém, dynamickém a kompetitivním oboru.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info