Informace o projektu

Integrativní studium molekulárních mechanismů epitranskriptomu savčích buněk

Logo poskytovatele
Kód projektu
LTC18052
Období řešení
6/2018 - 9/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Cílem projektu je studium mechanismů a funkce chemických modifikacích mRNA pomocí integrativního přístupu využívajícího kombinaci chemických, molekulárně biologických, genetických a výpočetních studií prostřednictvím propojení několika evropských pracovišť s danými expertízami. Projekt je zaměřen na metodický vývoj metod pro detekci a kvantifikaci modifikací RNA, na objasnění mechanismů adenosinových modifikací a prozkoumání potenciální synergie mezi deaminací a metylací adenosinů. Studované téma je úzce v souladu s akcí COST CA16120 zaměřeného na vytvoření evropské sítě výzkumných pracovišť se specializací v Epitranskriptomice, což prostřednictvím vzájemné spolupráce a výměny znalostí zefektivní získávání poznatků v tomto mladém, dynamickém a kompetitivním oboru.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info