Project information
Media Art Live Archive: Inteligentní rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví (MediaArtLiveArchive)

Investor logo
Project Identification
TL02000270
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Projekt reaguje na dynamické změny v oblasti archivní a muzejní praxe způsobené digitalizací archiválií. Zkoumá potenciál využití strojového učení a hlubokých neuronových sítí při analýze digitálního archivu audiovizuálních děl (dále AV díla) a možnosti inteligentního rozhraní pro interaktivní zprostředkování kulturního dědictví.

Zvolený způsob zpřístupnění digitálního archivu AV děl reflektuje současné trendy v digitální kultuře a rozvoj digitálních humanitních věd. Soustředí se na využití vizualizace dat, informačního designu, designu interaktivního rozhraní a na gamifikaci práce s archivem s cílem zprostředkovat jeho obsah způsobem, který přispěje k lepšímu porozumění archivovaným dílům ve vzájemných vztazích a současně ve snaze přispět k posílení zájmu širší veřejnosti o mediální umění jako významnou součást kulturního dědictví 20. (a 21.) století.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info