Project information

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Investor logo
Project Identification
GA19-12837S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt se soustředí na teoretické zkoumání významu krásné literatury pro porozumění kontextuálního významu práva ve společnosti, včetně zakotvení práva ve funkčních společenských celcích. Projekt se orientuje na poznatky a metodologii směru Law and Literature s jeho více než stoletou tradicí a postupným etablováním ve středoevropském vědeckém prostředí. Právo je společenský fenomén a jeho reflexe v krásné literatuře představuje jeden ze zdrojů noetického zkoumání práva. Tato reflexe nabízí pohled na podobu a vnímání práva ve společnosti a umožní identifikovat vztah mezi změnami ve společnosti a podobou obrazu práva, která ji provází. Obdobný výzkum dosud nebyl v ČR proveden a je ojedinělý i ve středoevropském vědeckém prostoru. Projekt se zaměří na literaturu konce 19. a začátku 20. stol., kdy byl vliv umění na společnost velice zřetelný, a vznikala díla, která vytvářejí kánon kulturního dědictví ČR. Analýzou vybraných děl budou identifikovány reflexe práva v ní obsažené, které budou následně kontextualizovány se soudobým právním vývojem a právem jako kulturně-společenským jevem.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info