Informace o projektu

Právo v literatuře: kvalitativní analýza obrazu práva v krásné literatuře přelomu 19. a 20. století

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-12837S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt se soustředí na teoretické zkoumání významu krásné literatury pro porozumění kontextuálního významu práva ve společnosti, včetně zakotvení práva ve funkčních společenských celcích. Projekt se orientuje na poznatky a metodologii směru Law and Literature s jeho více než stoletou tradicí a postupným etablováním ve středoevropském vědeckém prostředí. Právo je společenský fenomén a jeho reflexe v krásné literatuře představuje jeden ze zdrojů noetického zkoumání práva. Tato reflexe nabízí pohled na podobu a vnímání práva ve společnosti a umožní identifikovat vztah mezi změnami ve společnosti a podobou obrazu práva, která ji provází. Obdobný výzkum dosud nebyl v ČR proveden a je ojedinělý i ve středoevropském vědeckém prostoru. Projekt se zaměří na literaturu konce 19. a začátku 20. stol., kdy byl vliv umění na společnost velice zřetelný, a vznikala díla, která vytvářejí kánon kulturního dědictví ČR. Analýzou vybraných děl budou identifikovány reflexe práva v ní obsažené, které budou následně kontextualizovány se soudobým právním vývojem a právem jako kulturně-společenským jevem.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info