Project information

Project information
Automatizace formální verifikace (AUFOVER)

Investor logo
Project Identification
TH04010192
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Red Hat Czech s. r. o.
Honeywell International s. r. o.

Projekt AUtomatická FOrmální VERifikace (AUFOVER) reaguje na stále vyšší potřebu rychlé a kvalitní verifikace software, která se provádí v rámci životního cyklu vývoje. Univerzitní partneři projektu v minulých letech rozvinuly na základě formálních matematických metod inovativní způsob verifikace, o který projevili zájem průmysloví partneři (Honeywell a Red Hat) ve smyslu jeho integrace do svých verifikačních procesů, s cílem automaticky detekovat chyby, které se v současnosti nalézají pouze manuálně. Tento projekt by měl přispět k navázání efektivní spolupráce univerzit a průmyslových partnerů, kteří budou zároveň vystupovat v roli aplikačních garantů a budou schopni věrohodně zhodnotit očekávané přínosy poznatků a výstupů projektu, včetně vyčíslení dosažených úspor.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info