Informace o projektu
Automatizace formální verifikace (AUFOVER)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TH04010192
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně
Red Hat Czech s. r. o.
Honeywell International s. r. o.

Projekt AUtomatická FOrmální VERifikace (AUFOVER) reaguje na stále vyšší potřebu rychlé a kvalitní verifikace software, která se provádí v rámci životního cyklu vývoje. Univerzitní partneři projektu v minulých letech rozvinuly na základě formálních matematických metod inovativní způsob verifikace, o který projevili zájem průmysloví partneři (Honeywell a Red Hat) ve smyslu jeho integrace do svých verifikačních procesů, s cílem automaticky detekovat chyby, které se v současnosti nalézají pouze manuálně. Tento projekt by měl přispět k navázání efektivní spolupráce univerzit a průmyslových partnerů, kteří budou zároveň vystupovat v roli aplikačních garantů a budou schopni věrohodně zhodnotit očekávané přínosy poznatků a výstupů projektu, včetně vyčíslení dosažených úspor.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info