Project information

Efektivita vybraných druhů rozcvičení na explozivní sílu dolních končetin (EfektRoz)

Project Identification
MUNI/C/1726/2018
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Předmětem výzkumu je popsat problematiku rozcvičení a otestovat nejefektivnější druh rozcvičení pro explozivní sílu dolních končetin.
Ve výzkumu bude porovnáno myofasciální uvolnění, dynamický strečink a specifické rozcvičení pro výskok na explozivní výkon dolních končetin. Protokol rozcvičení před měřením se skládá ze dvou částí - rozehřátí na bicyklovém ergometru a experimentální typ rozcvičení. Měření bude probíhat třikrát.
Experimentálním činitelem bude použitý protokol rozcvičení. Výzkum bude realizován na Fakultě sportovních studií.