Project information
Role speciální pedagogiky v prostředí inkluzivního školského prostředí

Project Identification
MUNI/A/1432/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt jako celek se na obecné rovině zaměřuje na uchopení role, kterou speciální pedagogika sehrává v prostředí inkluzivního školství v České republice. V užším ohledu se projekt věnuje problematice vzdělávání a výchovy (edukace) dětí/žáků se speciálními vzdělávacími (individuálními edukačními) potřebami ve školách a školských výchovných zařízeních. K předmětné tématice bude přistupováno z hlediska aktuálních přístupů, které cílí skrze inkluzivní kroky na podporu a vytváření příležitostí pro děti (nejen) se speciálními vzdělávacími potřebami, přístupů, které respektují a chápou individuální potřeby jako východisko pro edukaci či speciálně pedagogickou intervenci. Projekt navazuje na výzkumné i výukové aktivity Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU. Cílem a páteří projektu bude podpora a participace studujících do výzkumných aktivit v rámci dizertačních projektů či jiných výzkumně orientovaných projektů.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info