Project information
RECETOX RI (RECETOX RI)

Project Identification
LM2018121
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumná infrastruktura RECETOX (RECETOX RI) se orientuje na oblast životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. V rámci multidisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících lidské zdraví je analyzována expozice člověka a prostředí toxickým látkám, jejich efekty a související environmentální a zdravotní rizika. Výzkumné kapacity jednotlivých centrálních jednotek RECETOX RI nabízejí uživatelům interdisciplinární expertízu potřebnou pro vývoj nových vzorkovacích i analytických technik, ale i syntézu signálních molekul a nových materiálů, testování toxicity, měření a hodnocení environmentálních expozic a jejích dopadů, analýzu epidemiologických dat, modelování rizik i zpracování rozsáhlých dat z pokročilých technologií, která je v tomto pojetí v evropském kontextu zcela jedinečná. RECETOX RI nabízí unikátní zázemí pro transdisciplinární výzkum potřebný pro to, aby bylo možné reagovat na relevantní národní (Rozhodnutí vlády č. 552/2012 Sb. o národních výzkumných prioritách do roku 2030) a evropské (Europe 2020) priority a aktuální společenské výzvy identifikované v oblasti životního prostředí a zdraví. Tyto výzvy jsou v současné době reflektovány také v evropském programu Horizon 2020 v pracovních programech zaměřených na Zdraví, demografickou změnu a kvalitu života, Bezpečnost potravin a udržitelné zemědělství nebo Klimatickou změnu, efektivitu zdrojů a surovin, do kterých VI svými mezinárodními aktivitami vstupuje.

Publications

Total number of publications: 358


Previous 1 2 3 4 5 6 7 36 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info