Project information

Stopy lidského umu (Stopy lidského umu)

Project Identification
DG20P02OVV004
Project Period
3/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Ethnology of the ASCR, v. v. i.

Cílem projektu je lokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info