Project information
Jazyková a literární komunikace III.

Project Identification
MUNI/A/0991/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je další zkoumání specifik jazykové a literární komunikace ve vybraných oblastech týkajících se jazykového textu se zaměřením na výstavbu jazykových projevů mluvené publicistiky rodilých mluvčích a fonetickou stránku češtiny u nerodilých mluvčích a literárního textu s orientací na specifičnosti komunikace divadelního diváka s dramatickým dílem a na interpretaci literárního textu s problematikou přírodních národů. Ke zpracovávaným tématům je přistupováno z pohledu lingvistiky a literární vědy, případně oborové didaktiky českého jazyka. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace. Výsledky projektu mohou být využity k prohloubení výzkumu týkajícího se procesu recepce divadelního díla dětským divákem a specifik literárního textu zaměřeného na otázku přírodních národů ukotvenou v české polistopadové próze, mohou sloužit také k rozvoji poznatků o kultivované mluvené češtině a poznatků věnovaných užívání češtiny u nerodilých mluvčích.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info