Informace o projektu

Jazyková a literární komunikace III.

Kód projektu
MUNI/A/0991/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem projektu je další zkoumání specifik jazykové a literární komunikace ve vybraných oblastech týkajících se jazykového textu se zaměřením na výstavbu jazykových projevů mluvené publicistiky rodilých mluvčích a fonetickou stránku češtiny u nerodilých mluvčích a literárního textu s orientací na specifičnosti komunikace divadelního diváka s dramatickým dílem a na interpretaci literárního textu s problematikou přírodních národů. Ke zpracovávaným tématům je přistupováno z pohledu lingvistiky a literární vědy, případně oborové didaktiky českého jazyka. Východisky projektu jsou aktuálně rozpracované disertační práce studentů doktorského studijního programu Filologie, obor Jazyková a literární komunikace. Výsledky projektu mohou být využity k prohloubení výzkumu týkajícího se procesu recepce divadelního díla dětským divákem a specifik literárního textu zaměřeného na otázku přírodních národů ukotvenou v české polistopadové próze, mohou sloužit také k rozvoji poznatků o kultivované mluvené češtině a poznatků věnovaných užívání češtiny u nerodilých mluvčích.

Publikace

Počet publikací: 17


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info