Project information

Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vod

Project Identification
SS01020006
Project Period
2/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
T. G. Masaryk Water Research Institute
ZENA s.r.o.

Předkládaný projekt řeší dočištění farmak a pesticidů, dezinfekce a dočištění odpadních a kontaminovaných vod, kde tato technologie vyplní chybějící článek především u malých ČOV do 500EO, kde situace s mikropolutanty nejhorší, jednak proto, že malé ČOV odstraní méně mikropolutantů než velké ČOV s terciálním dočištěním, jednak proto, že jde plošně o významnou část jak ČR, tak EU, kde je potřeba snižovat zatížení povrchových vod mikropolutanty a přecházet integrovaně na systém smart region, kde je vodní hospodářství nedílnou součástí řešené problematiky.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info