Informace o projektu

Informace o projektu
Hybridní plazmochemická oxidace pro pokročilou dekontaminaci mikropolutantů a dezinfenkci odpadních vod

Kód projektu
SS01020006
Období řešení
2/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
ZENA s.r.o.

Předkládaný projekt řeší dočištění farmak a pesticidů, dezinfekce a dočištění odpadních a kontaminovaných vod, kde tato technologie vyplní chybějící článek především u malých ČOV do 500EO, kde situace s mikropolutanty nejhorší, jednak proto, že malé ČOV odstraní méně mikropolutantů než velké ČOV s terciálním dočištěním, jednak proto, že jde plošně o významnou část jak ČR, tak EU, kde je potřeba snižovat zatížení povrchových vod mikropolutanty a přecházet integrovaně na systém smart region, kde je vodní hospodářství nedílnou součástí řešené problematiky.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info