Project information

Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (DARP)

Investor logo
Project Identification
TL03000338
Project Period
6/2020 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Research Institute of Labour and Social Affairs
Charles University
SC & C Ltd.

Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR (a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu). Projekt reaguje na současné zásadní změny v reprodukčním chování a demografické struktuře české společnosti, klesající porodnost a pokračující stárnutí populace. Tyto demografické změny představují zásadní výzvy pro veřejnou politiku i ekonomiku. Jejich úspěšné zvládnutí se nemůže obejít bez aktuálních kvalitních dat. Projekt chce tato data získat prostřednictvím nového empirického výzkumu reprodukčního a rodinného chování. Data budou získána, zpracována, zdokumentována a analyticky vytěžena podle potřeb aplikačních garantů, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí. Data budou rovněž archivována a poskytnuta i dalším uživatelům.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info