Informace o projektu

Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky (DARP)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL03000338
Období řešení
6/2020 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Univerzita Karlova v Praze
SC & C spol. s r.o.

Cílem projektu je rozšířit datovou bázi využitelnou pro tvorbu a evaluaci rodinné a populační politiky v ČR (a nepřímo i v širším mezinárodním kontextu). Projekt reaguje na současné zásadní změny v reprodukčním chování a demografické struktuře české společnosti, klesající porodnost a pokračující stárnutí populace. Tyto demografické změny představují zásadní výzvy pro veřejnou politiku i ekonomiku. Jejich úspěšné zvládnutí se nemůže obejít bez aktuálních kvalitních dat. Projekt chce tato data získat prostřednictvím nového empirického výzkumu reprodukčního a rodinného chování. Data budou získána, zpracována, zdokumentována a analyticky vytěžena podle potřeb aplikačních garantů, zejména Ministerstva práce a sociálních věcí. Data budou rovněž archivována a poskytnuta i dalším uživatelům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info