Project information

Project information
Přínosy nasazení chytrého měření pro společnost a regulátora (SM4RT)

Investor logo
Project Identification
TK03010175
Project Period
7/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen
Czech Technical University Prague

Na základě analýzy vývoje očekávaného prostředí energetiky, zejména nových konceptů (např. agregace flexibility, akumulace, energetická gramotnost a dosahování úspor a dalších) budou formulovány klíčové požadavky na funkcionality infrastruktury chytrého měření a ovládání zátěže pro jednotlivé skupiny uživatelů tak, aby byla maximalizována využitelnost, resp. přínosy nasazení chytrého měření.

Požadované funkcionality budou porovnány s dostupnými technickými řešeními a alternativami a budou navrženy optimální kombinace dílčích řešení pro jednotlivé koncepty i skupiny uživatelů.

Cílem je poskytnout ERÚ ucelenou koncepci optimálního vytěžování benefitů chytrého měření, včetně doporučení úprav legislativy v gesci ERÚ pro umožnění čerpání uživatelských a obchodních přínosů technologie.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info