Informace o projektu

Přínosy nasazení chytrého měření pro společnost a regulátora (SM4RT)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TK03010175
Období řešení
7/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Spolupracující organizace
Západočeská univerzita v Plzni
České vysoké učení technické v Praze

Na základě analýzy vývoje očekávaného prostředí energetiky, zejména nových konceptů (např. agregace flexibility, akumulace, energetická gramotnost a dosahování úspor a dalších) budou formulovány klíčové požadavky na funkcionality infrastruktury chytrého měření a ovládání zátěže pro jednotlivé skupiny uživatelů tak, aby byla maximalizována využitelnost, resp. přínosy nasazení chytrého měření.

Požadované funkcionality budou porovnány s dostupnými technickými řešeními a alternativami a budou navrženy optimální kombinace dílčích řešení pro jednotlivé koncepty i skupiny uživatelů.

Cílem je poskytnout ERÚ ucelenou koncepci optimálního vytěžování benefitů chytrého měření, včetně doporučení úprav legislativy v gesci ERÚ pro umožnění čerpání uživatelských a obchodních přínosů technologie.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info