Project information

Nové trendy v diagnostice a terapii kardiomyopatií

Project Identification
MUNI/A/1685/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Pojem kardiomyopatie sdružuje heterogenní skupinu onemocnění spojených se strukturálním a funkčním postižením srdečního svalu. Nejčastější typy představuje kardiomyopatie dilatační, hypertrofická, restriktivní a arytmogenní. Etiologie kardiomyopatií zahrnuje vlivy genetické, toxické, infekční, metabolické a další. Nejčastější příčinou morbidity a mortality těchto pacientů je rozvoj srdečního selhání, arytmie a náhlá srdeční smrt. Jen časná diagnostika a porozumění komplexním etiologickým a patofyziologickým procesům vedoucím ke vzniku těchto onemocnění umožňuje včasné zahájení léčby a předcházení přidruženým komplikacím.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info