Project information

Project information
Multimorbidní senior - ani málo ani moc diagnostiky a terapie (MULSEN)

Project Identification
MUNI/A/1636/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Ambicí geriatrické medicíny je dosáhnout maximální možné kompenzace chorob seniora, mobilizovat maximum rehabilitačního potenciálu a zajistit maximální možnou kvalitu života multimorbidního seniory. To vše za optimálních nákladů diagnostických i léčebných a za maximální možné bezpečnosti. Z těchto předpokladů vychází i hlavní cíle projektu pro rok 2021. Bude pokračovat projekt bezpečnosti antikoagulační terapie u nemocných s arytmiemi - z minulých let je k dispozici soubor nemocných, kteří prošli v rámci sledování úvodním a dvěma kontrolními vyšetřeními, pro tento rok je plánováno finální vyhodnocení výsledků a jejich publikace. Pokračovat bude projekt NEUROSMART, jehož cíle nebyly v roce 2020 z objektivních důvodů naplněny - tedy pilotní průzkum možností uplatnění asistenčních technologií u seniorů s klesající soběstačností a kognitivním výkonem v jejich vlastním prostředí, případně v zařízeních sociální péče.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info