Project information
Biological significance of the bromine interaction with iodine from the standpoint of changes in their environmental concentration

Investor logo
Project Identification
GA311/95/0259
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Analytical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
State Institute of Healthcare Prague - Vinohrady

Cílem projektu je objasnění následků zvýšených koncentrací antropogenního bromidu v životním prostředí, neboť zvýšená exposice organismu může vést ke změnám vzájemného poměru koncentrací bromu a jodu především ve štítné žláze. Tyto změny mohou vést k ovlivnění tvorby hormonů štítné žlázy. Na experimentálních zvířatech bude sledována zejména interakce bromu a jodu ve štítné žláze a její chemické složení metodami radioaktivních indikátorů, INAA, HPLC.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info