Project information
Validizace metod měřících analytický a holistický kognitivní styl (VAMEMAHKOS)

Project Identification
MUNI/A/1323/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na vývoj a adaptaci metod, které umožní počítačové testování analytického a holistického kognitivního stylu. Meritem projektu je tedy validizace těchto metod, tzn. ověření jejich klíčových psychometrických vlastností jako je jejich validita a reliabilita, pomocí pre-registrované longitudinální korelační studie. Výsledné metody budou fungovat na SW Hypothesis a budou je moct využívat výzkumníci k psychodiagnostice analytického/holistického kognitivního stylu, který je důležitým konstruktem v mezikulturních a kognitivně-psychologických výzkumech.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info