Publication details

Užití testování ekvivalence při hledání důkazů diskriminační validity během vývoje psychodiagnostických metod

Authors

LACKO David PROŠEK Tomáš

Year of publication 2021
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Při vývoji psychodiagnostických metod a ověření jejich psychometrických vlastností je jedním z důležitých kritérií adekvátní stanovení diskriminační validity. Ačkoli existují postupy, které umožňují testovat, zdali vyvinutá metoda nesouvisí s metodou, se kterou souviset nemá (např. hetero-trait-hetero-method, HTMT), ne vždy je použití těchto postupů možné. Výzkumníci se proto mnohdy uchylují k interpretaci statisticky nevýznamných či slabých korelačních koeficientů jako důkazu diskriminační validity. V tradičním testování signifikance založeném na zamítání nulových hypotéz jsou však takové interpretace nekorektní, protože statisticky nesignifikantní výsledek může být způsoben mnoha dalšími faktory. Jinými slovy, i tady platí, že absence důkazu nepředstavuje důkaz absence. Cílem tohoto příspěvku je proto představení alternativního postupu – testování ekvivalence, konkrétně metody dvou jednostranných testů (TOST), která umožňuje získávat důkazy pro podporu nulových hypotéz, a tudíž i argumenty pro diskriminační validitu. Součástí příspěvku je také přestavení klíčového procesu metody TOST – stanovení rozsahu hodnot zájmu výzkumníka, jenž lze považovat za prakticky nesignifikantní. Výpočet TOST bude demonstrován v R v balíčku TOSTER a v programu jamovi.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info