Informace o projektu

Validizace metod měřících analytický a holistický kognitivní styl (VAMEMAHKOS)

Kód projektu
MUNI/A/1323/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt se zaměřuje na vývoj a adaptaci metod, které umožní počítačové testování analytického a holistického kognitivního stylu. Meritem projektu je tedy validizace těchto metod, tzn. ověření jejich klíčových psychometrických vlastností jako je jejich validita a reliabilita, pomocí pre-registrované longitudinální korelační studie. Výsledné metody budou fungovat na SW Hypothesis a budou je moct využívat výzkumníci k psychodiagnostice analytického/holistického kognitivního stylu, který je důležitým konstruktem v mezikulturních a kognitivně-psychologických výzkumech.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info