Project information

Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostních systémů a her (Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostní)

Investor logo
Project Identification
GA21-24711S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt je orientován na otevřené problémy hraničního výzkumu v oblasti pravděpodobnostních systémů a her. Zvláštní pozornost je věnována algoritmické analýze a verifikaci pravděpodobnostních systémů s neomezenými zdroji, jako jsou např. automaty s čítači nebo parametrizované systémy, a také problematice multikriteriální optimalizace pro tyto systémy. Navrhovaná metodologie řešení kombinuje klasické metody formální verifikace s metodami umělé inteligence.

Cílem projektu je získat nové fundamentální poznatky a navrhnout efektivní algoritmy for analýzu, verifikaci a optimalizaci pravděpodobnostních systémů. Zvláštní důraz je kladen na vybrané třídy systémů s neohraničenými parametry.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info