Project information

Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostních systémů a her (Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostní)

Investor logo
Project Identification
GA21-24711S
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt je orientován na otevřené problémy hraničního výzkumu v oblasti pravděpodobnostních systémů a her. Zvláštní pozornost je věnována algoritmické analýze a verifikaci pravděpodobnostních systémů s neomezenými zdroji, jako jsou např. automaty s čítači nebo parametrizované systémy, a také problematice multikriteriální optimalizace pro tyto systémy. Navrhovaná metodologie řešení kombinuje klasické metody formální verifikace s metodami umělé inteligence.

Cílem projektu je získat nové fundamentální poznatky a navrhnout efektivní algoritmy for analýzu, verifikaci a optimalizaci pravděpodobnostních systémů. Zvláštní důraz je kladen na vybrané třídy systémů s neohraničenými parametry.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info