Informace o projektu

Informace o projektu
Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostních systémů a her (Efektivní analýza a optimalizace pravděpodobnostní)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA21-24711S
Období řešení
1/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky

Projekt je orientován na otevřené problémy hraničního výzkumu v oblasti pravděpodobnostních systémů a her. Zvláštní pozornost je věnována algoritmické analýze a verifikaci pravděpodobnostních systémů s neomezenými zdroji, jako jsou např. automaty s čítači nebo parametrizované systémy, a také problematice multikriteriální optimalizace pro tyto systémy. Navrhovaná metodologie řešení kombinuje klasické metody formální verifikace s metodami umělé inteligence.

Cílem projektu je získat nové fundamentální poznatky a navrhnout efektivní algoritmy for analýzu, verifikaci a optimalizaci pravděpodobnostních systémů. Zvláštní důraz je kladen na vybrané třídy systémů s neohraničenými parametry.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 11


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info