Project information

Project information
Od rešerše ke vysokoškolské didaktice (REVYD)

Project Identification
MUNI/A/1515/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na rozvoj vysokoškolské didaktiky za spolupráce akademických pracovníků kateder matematiky, biologie a geografie a vybraných studentů jak doktorského programu, tak i magisterských studijních programů PedF MU působících na pracovištích. Projekt tak navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor, ve kterém se studenti budou rozvíjet jak v prezentačních a argumentačních dovednostech, v orientaci v odborné literatuře, tak i v odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie. Vzniknou tak mikrospolečenstva tří studijních oborů.
Vedle věcné podpory garantů (akademických pracovníků) budou studenti podpořeni finančně. Studenti budou ohodnoceni za práci na podkladové studii (popř. tvorba rukopisu), prezentování na konferenci a za práci na výzkumném projektu. Celkem by tak měly být připraven jedna metodika pro učitele matematiky (KMA, přehledové a vzdělávací texty), jedna systematická přehledová studie jako podklad pro rukopis (KGE), 1 článek v odborném periodiku (doktorský student, KGE), 7 konferenčních výstupů (3x KBI, 4x KGE), 1 projekt prezentující návrh vysokoškolské didaktiky (KGE).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info