Informace o projektu
Od rešerše ke vysokoškolské didaktice (REVYD)

Kód projektu
MUNI/A/1515/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Projekt se zaměřuje na rozvoj vysokoškolské didaktiky za spolupráce akademických pracovníků kateder matematiky, biologie a geografie a vybraných studentů jak doktorského programu, tak i magisterských studijních programů PedF MU působících na pracovištích. Projekt tak navazuje na projekty specifického výzkumu z předchozích let, které se orientovaly na rozvoj akademických dovedností studentů, konkrétně tvorbu rešerší a přehledových studií a na rozvoj prezentačních a argumentačních dovedností. Letošní projekt opět vytváří prostor, ve kterém se studenti budou rozvíjet jak v prezentačních a argumentačních dovednostech, v orientaci v odborné literatuře, tak i v odborné akademické činnosti zaměřené na didaktiku studijních oborů matematika, geografie a biologie. Vzniknou tak mikrospolečenstva tří studijních oborů.
Vedle věcné podpory garantů (akademických pracovníků) budou studenti podpořeni finančně. Studenti budou ohodnoceni za práci na podkladové studii (popř. tvorba rukopisu), prezentování na konferenci a za práci na výzkumném projektu. Celkem by tak měly být připraven jedna metodika pro učitele matematiky (KMA, přehledové a vzdělávací texty), jedna systematická přehledová studie jako podklad pro rukopis (KGE), 1 článek v odborném periodiku (doktorský student, KGE), 7 konferenčních výstupů (3x KBI, 4x KGE), 1 projekt prezentující návrh vysokoškolské didaktiky (KGE).

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info